Проект и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и
малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на
положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и
стабилност на работните места.

Бенефициент: ДАТЕРА ЕООД, дог.№BG16RFOP002-2.073-2464-C01

Обща стойност: 10000лв., от които 8500лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020г.
Край: 06.10.2020г.